Nueo

Nueo

威望 : 0 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

的确有这个问题, 我自己修改了下, 猜测应该是Unity版本升级导致的API变化, sprite.rect修改为textureRect即可. @谷主

0

最后对SDK的回调进行了主线程回调处理, 解决了此问题.

更多 »发问

1

459 次浏览  • 2 个关注   • 2019-07-08

2

296 次浏览  • 3 个关注   • 2019-07-08

1

281 次浏览  • 2 个关注   • 2019-06-27

1

306 次浏览  • 2 个关注   • 2019-06-27

3

537 次浏览  • 3 个关注   • 2019-05-14

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2019-08-01 10:49
更多 » 关注 0
更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 301 次访问