GTween 有全局暂停函数吗?

GTween 有暂停函数吗?
已邀请:

谷主

赞同来自:

tweenmanager里自己加

小肥

赞同来自:

做个简单的封装就好了,拿到所有活跃的Tweens,遍历 -> kill
// 杀掉所有激活的Tweens动画
export const killAllActiveTweens = function() {
let activeTweensLens = fgui.TweenManager['_totalActiveTweens'];
for (var i = 0; i < activeTweensLens; i++) {
var tweener = fgui.TweenManager['_activeTweens'][i];
tweener.kill();
}
}

要回复问题请先登录注册